Lublin - informacje


338.586
mieszkańców Lublina
156.196
mężczyzn
182.390
kobiet

50.322
w wieku przedprodukcyjnym

204.940
w wieku produkcyjnym

83.324
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

1.402
zawarto małżeństw

3.385
urodzeń

4.224
zgonów

-839
przyrost naturalny
miasto Lublin
dochody

2.398.382.592
wydatki

2.487.213.056
struktura wydatków Lublina

11.081
0,000%
Leśnictwo

72.638
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

360.154.368
14,480%
Transport i łączność

162.617.744
6,538%
Administracja publiczna

3.494.506
0,140%
Turystyka

26.031.742
1,047%
Gospodarka mieszkaniowa

11.533.112
0,464%
Działalność usługowa

46.056
0,002%
Informatyka

1.996.836
0,080%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

52.990.136
2,131%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

977.676
0,039%
Wymiar sprawiedliwości

25.796.742
1,037%
Obsługa długu publicznego

3.792.662
0,152%
Różne rozliczenia

785.547.200
31,583%
Oświata i wychowanie

16.426.143
0,660%
Ochrona zdrowia

162.134.928
6,519%
Pomoc społeczna

16.930.632
0,681%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

79.595.088
3,200%
Edukacyjna opieka wychowawcza

161.529.488
6,494%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

53.839.176
2,165%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50.977.164
2,050%
Kultura fizyczna i sport

509.730.368
20,494%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-06 11:29
REKLAMA
pogoda Lublin
-4.4°C
wschód słońca: 06:59
zachód słońca: 16:28
Koronawirus
lubelskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Lublinie

kiedy
2023-02-08 20:00
miejsce
Fabryka Kultury Zgrzyt, Lublin,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-10 19:00
miejsce
Filharmonia Lubelska, Lublin,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-10 20:00
miejsce
Fabryka Kultury Zgrzyt, Lublin,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-10 20:00
miejsce
Centrum Kongresowe Uniwersytetu...
wstęp biletowany