Lublin - informacje


331.243
mieszkańców Lublina
152.924
mężczyzn
178.319
kobiet

47.980
w wieku przedprodukcyjnym

201.208
w wieku produkcyjnym

82.055
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

1.515
zawarto małżeństw

2.978
urodzeń

3.986
zgonów

-1.008
przyrost naturalny
miasto Lublin
dochody

2.664.590.336
wydatki

2.854.462.464
struktura wydatków Lublina

11.078
0,000%
Leśnictwo

73.051
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

515.227.808
18,050%
Transport i łączność

192.704.000
6,751%
Administracja publiczna

2.206.554
0,077%
Turystyka

35.271.428
1,236%
Gospodarka mieszkaniowa

10.173.249
0,356%
Działalność usługowa

44.744
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

67.763.176
2,374%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.016.341
0,036%
Wymiar sprawiedliwości

92.603.888
3,244%
Obsługa długu publicznego

2.476.371
0,087%
Różne rozliczenia

985.382.784
34,521%
Oświata i wychowanie

23.618.512
0,827%
Ochrona zdrowia

179.082.016
6,274%
Pomoc społeczna

78.143.448
2,738%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

57.424.580
2,012%
Edukacyjna opieka wychowawcza

183.109.264
6,415%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

59.613.956
2,088%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

55.375.788
1,940%
Kultura fizyczna i sport

312.389.280
10,944%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-13 11:18
REKLAMA
pogoda Lublin
9.4°C
wschód słońca: 05:33
zachód słońca: 19:26
Koronawirus
lubelskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Lublinie

kiedy
2024-04-15 17:00
miejsce
Centrum Kongresowe Uniwersytetu...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-15 18:00
miejsce
Studio im. Budki Suflera w Radiu...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-15 19:00
miejsce
ACK Chatka Żaka, Lublin, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-15 19:00
miejsce
Centrum Kongresowe Uniwersytetu...
wstęp biletowany