7 czerwiec 2021

Trwa nabór do konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin

fot. nadesłane
Przedsiębiorcy, przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, innowatorzy i wynalazcy, którzy chcą dołączyć do elitarnego grona wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Lublin Nagrodą Gospodarczą mają czas do 1 września na złożenie aplikacji w ramach jednej z pięciu kategorii konkursowych. Zwycięzców tegorocznej edycji konkursu poznamy podczas dorocznej Gali Przedsiębiorczości, planowanej na 30 września.
REKLAMA
Kontynuując działania wspierające lubelskich przedsiębiorców, naukowców i innowatorów wracamy po rocznej przerwie do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą. Jest ona potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstw oraz ich pozycji na gospodarczej mapie Lublina. Przyznanie nagrody jest także formą promocji postaw proinwestycyjnych i proinnowacyjnych potrzebnych w czasie, gdy gospodarka boryka się ze skutkami stanu epidemii Covid-19. Laureaci Nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu. To przedsiębiorstwa, które odznaczają się istotnym wkładem w rozwój gospodarczy miasta i przyczyniają się do unowocześnienia Lublina, upowszechniają pozytywne wzorce, a także prowadzą działania na rzecz promocji i budowania prestiżu lubelskiej gospodarki – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tegorocznej edycji Konkursu przedstawiciele firm, instytucji oraz organizacji mogą zgłaszać swój udział w następujących pięciu kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Duże Firmy - Lokomotywy Gospodarcze Miasta, Młode Firmy oraz Przemysły Kreatywne. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni posiadać siedzibę lub wykonywać swoją działalność na terenie Miasta Lublin, wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta i przestrzegać przepisów prawa w tym zasad etyki i uczciwej konkurencji.

Podmioty zgłaszane do Nagrody powinny ponadto spełniać przynajmniej jeden z niżej opisanych warunków określonych dla każdej z kategorii:

w kategorii Innowacyjność:
 
 • zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania innowacyjne;
 • uzyskali efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;
 • są autorami innowacyjnej technologii w pełni wdrożonej i obecnej na rynku;

w kategorii Obecność na Rynku Globalnym:
 • w strukturze przychodów posiadają wysoki udział przychodów z eksportu i wykazują dynamikę ich wzrostu;
 • posiadają znaczące udziały w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę poza granicami Polski;
 • prowadzą prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe, zorientowane na rozwój działalności na rynkach globalnych;

 w kategorii Duże Firmy - Lokomotywy Gospodarcze Miasta:
 • pozytywnie oddziałują na rynek pracy Miasta Lublin;
 • zrealizowali znaczące projekty inwestycyjne;
 • posiadają rozpoznawalną markę;

w kategorii Młode Firmy (funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 5 lat licząc do dnia 31 grudnia 2020 r.):
 • wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa;
 • posiadają potencjał do dalszego rozwoju;
 • wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia;

w kategorii Przemysły Kreatywne:
 • prowadzą minimum 2 lata działalność gospodarczą licząc do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 • dofinansowanie z budżetu Gminy Lublin w ostatnim zamkniętym roku obrotowym stanowiło nie więcej niż 30% przychodów firmy;
 • funkcjonują w jednym z obszarów (zgodnie z posiadanym kodem PKD): film, video lub multimedia, muzyka, telewizja, radio, rynek wydawniczy, gry i oprogramowanie, rzemiosło i rękodzieło, architektura, reklama i branding, design, projektowanie mody
Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty, czyli mogą być dokonywane przez instytucje i organizacje, redakcje, a także indywidualnie przez kandydatów. Szczegółowe informacje o Konkursie i sposobie zgłaszania kandydatów dostępne są na stronie lublin.eu.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy. Przyznawana jest od 2008 roku. Wyjątkiem był rok 2020, w którym ze względu na stan epidemii Konkurs się nie odbył. Proces nominacji odbywa się zarówno na zasadzie samodzielnego zgłaszania się firm, jak i rekomendacji przedsiębiorców do konkursu przez zewnętrzne podmioty. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej złożonych formularzy konkursowych. Następnie, kapituła konkursowa dokonuje oceny jakościowej kandydatur. Podstawą tej oceny są odpowiedzi udzielone przez kandydatów na zawarte w formularzu pytania otwarte. Kapituła konkursowa bierze także pod uwagę rekomendacje komisji konkursowej.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
lubelskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Lublinie

kiedy
2021-08-19 20:00
miejsce
Parafia Ewangelicko-Augsburska...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-16 20:00
miejsce
Parafia Ewangelicko-Augsburska...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-08 19:00
miejsce
Centrum Kongresowe UP, Lublin, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-21 19:00
miejsce
Centrum Spotkania Kultur, Lublin,...
wstęp biletowany